Uspostavljanje prekogranicne saradnje u oblasti poplava

Jedna od komponetnti programa uspostavljanja prekogranicne saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine u oblasti poplava otpocela je sa realizacijom. U ovom delu programa acenat je bacen na obuku ljudi koji se ukljucuju u odbranu u toku ovakvih nepredvidivih situacija.

Pored obuke subjekta ovim projektom je planiranoi infrastrukturno uredjenje korita reka Kamišina u Mokroj gori, reke Rzava u Visegradu i reke Race u Bajinoj Basti.

Ovaj projekat startovao je sa realizacijom 1. oktobra prosle godine a njegov zavrsetak je planiran do oktobra 2019.

Usled sve cescih nestabilnih vremenskih prilika, dolazi do izlivanja reka i potoka koji nanose sve vece stete na infrastrukturi ali i u poljoprivredi. Kako bi sve ovo predupredili napravljen je projekat prekogranicne saradnje sa Bosnom i Hercegovinom za uspostavljanje funkcionalnog sistema odbrane od poplava.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights