43 miliona dinara za poljoprivredu u Kruševcu

Grad Kruševac u okviru svog budzeta za 2019. godinu izdvaja oko 43 milona dinara za različite vrste mera u poljoprivredi . Ono što je zanimljivo kao novitet ove godine jeste 100% subvencionisanje za žene mlađe od 40 godina. Naime , one imaju mogućnost da osiguraju useve, plodove i životinje, gde bi im se ceo iznos vratio na osnovu kombinovanja povraćaja sredstava od strane grada Kruševca i države.

Novac opredeljen za poljoprivredu iskoristi se do kraja i to u devet ciljanih mera podrške. Pored osiguranja tu je pomoc pri kupovini mehanizacije, subvencionisanje veštačkog osemenjavanja krava, istraživački razvojni projekti kao i podrška poljoprivrednim udruženjima.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights