Čini se kao da malinarskim mukama nikad kraja , pa ih tako pored, već svima poznatog  problema sa cenom zadesilo i sušenje stabljika. Proizvođači su primetili da je ova pojava primetnija u poljima, gde je trećina malinjaka već iskrčena.

Stručni ljudi iz oblasti poljoprivrede , mišljenja su da položaj i nadmorska visina nemaju toliko uticaja, već da se sa malinjacima nepravilno postupalo u prethodnim godinama.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights