Organska poljoprivreda neiskorišćena prilika

U poslednje vreme sve više se govori o proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane tj. organske hrane a razloga za to ima više, ne samo u zahtevima Evropske Unije već i u moralnim obavezama prema budućim naraštajima.

Srbija zahvaljujući svom položaju, klimatu ima perspektivu za organsku poljoprivrednu proizvodnju. Ono što je važno a ujedno je i najveći problem, jeste edukacija i sredstva koja mogu da se koriste u biljnoj organskoj proizvodnji.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights