Požega sufinansira kamatnu stopu za poljoprivrednike

Обавештавају се пољопривредна газдинства са територије општине Пожега, да ће општина Пожега суфинансирати камату на пољопривредне кредите у 2019. години, а на основу Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину („Службени лист општине Пожега“, број 14/18), Одлуке о расподели средстава у оквиру Програма 0101, пољопривреда, фун.кл. 421, број 01-020-116/19 од 11.02.2019.године и на основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2019.годину, број 03-320-2/19 („Службени лист општине Пожега 1/19), а на основу давања претходне сагласности од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-01651/2018-09 дана 19.02.2019. године.

Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочни динарски кредит који ће бити одобрен током 2019. године.

Интезитет помоћи је фиксан и износи 100% од вредности камате на одобрени краткорочни кредит.

Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи од 300.000,00 динара.

Корисник је дужан да изврши наменско трошење средстава у складу са овим Програмом.

Кредити ће се одобравати по редоследу подошењу захтева, за оне подносиоце који испуне опште критеријуме, односно до утрошка планираних средстава.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights