Prerada voća šansa za veću zaradu

Kako bi podstakla razvoj poljoprivrede i na neki način omogućila višu cenu za pojedine proizvode ,država podržava završnu finalizaciju voća ili preradu. U svetu je to uveliko trend ili potreba dok se kod nas još uvek stidljivo ulazi u tu priču. Ono sto je značajno u celom procesu bilo koje prerade jeste kvalitetna sirovina od koje se proizvod pravi. U zavisnosti od karakteristika kada je voće u pitanju, dobija se ukusniji i dugotrajni prozvod, podesan za dalju obradu.

Većim delom prerada se odvija u vrelikim industrijskim kapacitetima, što svakako ima i svojih prednosti , dok  je manji deo u domaćinstvima. Prerada voca rešava mnogobrojne probleme pri izvozu koji u velikom broju slučajeva formra nisku otkupnu cenu. Finanlnom  preradom bi se uštedelo na  vremenu dok bi i ekonomska računica bila pozitivna.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights