Završen prvi deo obuke na temu upisa i uknjižbe podzemne infrastructure

Predstavnici opštine Požega, Arilje, Lučani i Kosjerić  prisustvovali su obuci u okviru projekta Upravljanje javnom svojinom. Sam projekat finansira Evropska unija, u okviru programa EXchange 5, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ukupno će biti održane tri obuke, a nakon prve, na ostalim je planirano da se vise pažnje obrati na konkretne procese koji se odnose na uspostavljanje sistema upravljanja imovinom, kao sto su  uknjižavanje , popis i evidentiranje.

Zaposleni u lokalnim samoupravama I javnim preduzećima opština Požega, Arilje, Lučani I Kosjerić završili su prvi deo obuke, I to na temu upisa i uknjižbe podzemne infrastructure, odnosno vodova , a sve u cilju identifikovanja imovine  I ažuriranje podataka vezanih za imovinu lokalnih samouprava. To se, pre svega, odnosi na vodovodnu I kanalizacionu mrežu, gasovod I telekominikacione mreže.

Trenutno je u pripremi I javni poziv za angažovanje lica za terenski rad, a u sve četiri opštine biće ih angažovano po četvoro. Oni će vršiti prikupljanje geoprostronih podataka, u naredna tri meseca. Nakon toga sledi obrada I unos podataka u centralnu bazu, koja će biti instalirana u svakoj od opština.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). 

Za petanaest dana kreće se sa pripremnim aktivnostima za teren, gde će se u opštinama Požega, Arilje, Kosjerići  Lučani raditi popis vodovodne i kanalizacione mreže, dok će se u Arilju, uporedo sa tim, raditi i popis 150 kilometara lokalnih puteva.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights