Promocija humanih vrednosti

Ariljski centar za ljudska prava i demokratiju sproveo je projekat „Promocija humanih vrednosti“, koji se odnosi na niz treninga i radionica namenjenih romskoj deci i romskoj populaciji, a sve u cilju jačanja svesti o značaju problema, ideja i razvoja ove populacije u našem društvu.

Kao mlada organizacija, osnovana prošle godine, ariljski centar za ljudska prava i demokratiju odabrao je baš mlade iz romske populacije, kao svoju prvu aktivnost. Projekat Promocija humanih vrednosti realizovaće se kroz niz radionica i treninga, gde će romska deca imati priliku da iskažu svoje ideje i planove, vezane pre svega za njihovo obrazovanje, ali i da iskažu na koji način bi oni popravili drušvo u kome žive.

Projekat finansira opština Arilje, uz podršku Crvenog krsta, koji već deset godina unazad i radi sa decom od prvog do osmog razreda, na temu tolerancije.

Prvi čovek ariljske opštine kaže da je ova lokalna samopurava otvorena za svaku vrstu pomoći svima, a naročito romskoj populaciji i nacionalim manjinama, i naglašava da im ta tema nije strana, jer su više puta pokušavali da pomognu, ali zbog nemanja sredstava, mnogi projekti nisu realizovani. Sada su se stekli uslovi za to. Naredne godine, u opštinskom budžetu biće uvećana sredstva za pomoć romskoj populaciji i nacionalnim manjinama, dodaje predsednik opštine Arilje

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights