Holandska iskustva u proizvodnji srpske jagode

Tehnologija gajenja jagodastog voća svake se godine dodatno usavršava ali i usklađuje sa svakom promenom klimatskih uslova. Dodatna znanja i informacije koji stižu iz država  koje su poznate po uzgajanju bilja, naročito su dragocene.

Vodeći stručnjaci u oblasti jagodastog voća u Holandiji posetili su Arilje u cilju upoznavanja lokalnih proizvođača i njihovih stručnjaka  o novim, savremenijim tehnologijama gajenja maline i  jagode. Poredivši  naše uslove sa holandskim  došli su do nekoliko zaključaka .

Nakon obilaska zasada jagode i detaljne analize zemljišta , utisak je da treba iskoristiti prirodne mogućnosti ali i voditi računa o boljem prihranjivanju biljaka.

Holandski proizvođači jagode vrlo često koriste mleko kao jednu od prihrana biljke. Nekada veoma umerenu klimu u Holandiji presekla je dvogodišnja suša, koja je dodatno naterala proizvođače da nađu načine na koje bi svoje biljke uspešno gajili. Ipak stručnjaci se nadaju da će se prirodni uslovi vratiti u ravnotežu.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights