Održano predavanje u okviru projekta Exchange 5 na temu koriscenja IKT tehnologija u upravljanju imovinom

U okviru projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ koji se sprovodi u okviru Exchange 5 programa, 25.11-26.11.2019. godine održana je obuka na temu upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u upravljanju imovinom, u skupštinskoj sali u Arilju.

Broj digitalizovanih sistema svake godine se povećava, otuda i potreba da se podaci o javnoj svojini pretvore u formate dostupnije za korišćenje.

Projekt finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Cilj projekta je što efikasnije upravljanje troškovima i povećanje prihoda od imovine kojom se raspolaže u jedinici lokalne samouprave.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights