Позив за јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу мале хидроелектране “Ђеле“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРИЉЕ ОГЛАШАВА ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ЂЕЛЕ“ НА РЕЦИ МОРАВИЦИ,НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА БР.722/1 И 728/7 КО ЦЕРОВА

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у холу зграде Услужног центра, ул. Светог Ахилија 53 у Ариљу у периоду од 27.11.2019.године до 03.12.2019. године (закључно са овим датумом), сваког радног дана од 8 до 14 часова.
  2. Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта је Жито млин „Ђеле“ Драговић Драган  ПР из Церове, а обрађивач урбанистичког пројекта је Центар за урбанистичко и просторно планирање „ЕКО УРБО ПЛАН“ д.о.о. Ужице. Одговорни урбаниста – Петар Живковић, дипломирани инжењер архитектуре (број лиценце 200 0743 04).
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења доставе Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове искључиво у писаном облику преко писарнице Општинске управе Ариље, закључно са даном завршетка јавне презентације.
  4. Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена радним данима у надлежном Одељењу за урбанизам, изградњу и инспекцијске послове. Контакт особа  је Цветић Марија.
  5. Целокупан материјал достављен у захтеву за стручну контролу урбанистичког пројекта биће доступан на званичном сајту Општине Ариље www.arilje.org.rs.

 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Ружица Николић Василић

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights