Održana 65. Sednica Opštinskog veća

Na 65. sednici, raspravljalo se o 13 tačaka dnevnog reda, pa su tako nakon usvajanja zapisnika sa prethodne, većnici dali saglasnost na: Odluku o određivanju naziva ulica i drugih naseljenih mesta, Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na tritoriji Opštine Arilje. Nakon ove dve tačke usledili su prigovri na akt o lokacijskim uslovima,a nakon toga i privatni zahtevi grđana.

Please follow and like us: