Isti problemi srpskih i bosanskih malinara

Dugogodišnji problemi u proizvodnji jagodastog voća naročito maline doveli su čitavu proizvodnju u krizu. Veoma mala ulaganja u zasade,  prouzrokovana niskom otkupnom cenom, dovela su do zapuštenih malinjaka.

Situacija sa malinom nije komplikovana samo u Srbiji, jedna od susednih zemalja Bosna, suočava se sa idnetičnim problemima. Stoga su predstavnici njihovih udruženja malinara i zadruga voćarskog tipa, posetili Arilje u cilju razmene iskustava.

Proizvodnja jagodastog voća u Bosni je relativno mlada, zbog čega se naši susedi na neki način tek upoznaju sa osnovnim principima koje ovaj posao  nosi.

Kada je o plasmanu i tržištu reč,  u Srbiju se već godinma uvozi malina iz Bosne koja dovodi do problema kada su količine, cena i poreklo robe u pitanju.

Za opstanak proizvodnje jagodastog voća neophodan je konstantan rad, posvećenost i naravno edukacija kako bi prinosi bili što bolji a samim tim i zarada vredna utrošenih resursa.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights