Lučanska sela idealna za bavljenje ovčarstvom

Ružičić Snežana iz sela Milatovići, opština Lučani, svu svoju ljubav i vreme posvetila je gajenju ovaca. Kako i sama kaže ovim poslom počela je da se bavi pre nepune tri decenije.

Trenutno u štali ima oko sto grla što odraslih sto jaganjaca, većinu zna poimenice i o svakoj ima posebnu evidenciju. Ovčarstvo nije preterano zahtevno u odnosu na neke druge vidove stočarstva, što ga čini veoma zgodnim poslom na selu.

Uz dobru organizaciju posla na ovčarstvu je moguće lepo i zaraditi. Pa se tako cena za kilogram kreće od 300 do 350 dinara.

Problem većine stočara  u ovim krajevima uglavnom se odnosi na usitnjene posede, zbog čega većina uzgajivača uzima parcele pod zakup za pripremu hrane ili leti za ispašu.

Snežanine ovce su rase sjenička,  kompletno stado, jer kako kaze, njihove karakteristike joj najviše odgovaraju.

Uz pribavljanje pod zakup jos nekih parcela Snežana planira i proširenje u nekom narednom periodu, što će joj omogućiti da upotpuni život na selu.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights