Većnici opštine Lučani usvojili izveštaje i planove rada javnih ustanova

Na 30 sednici Opštinskog veća opštine Lučani, koja je održana danas, razmatran je i usvojen najpre, program rada Međuopštinskog istorijskog arhiva u kome je precizirana zaštita arhivske građe i registraturskog materijala, prijem i smeštaj arhivske građe, sređivanje i obrada kao i tehnička zaštita arhivske građe. U redovnom programu rada arhiva u Čačku navedeno je i obavezno snimanje građe i fonoteka, informisanje i korišćenje arhivske građe i izdavačka delatnost.
Veće je na današnjoj sednici usvojilo i plan rada Centra za socijalni rad u 2020. godini u kome su definisani osnovni zadaci socijalne zaštite kao i ostvarivanje prava građana na novčanu pomoć, pomoć i negu drugog lica, pomoć za osposobljavanje za rad, smeštaj u ustanovu socijalne zaštite, smeštaj odraslog lica u drugu porodicu, pravo hraniteljstva, usvojenja, starateljstva, mere preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava i niz drugih socijalnih aktivnosti.
Na sednici je istaknuto da Centar za socijalni rad ove godine proslavlja jubilarnih 40 godina rada. Poslovni prostor Centra je u fazi rekonstruisanja u delu unapređenja energetske efikasnosti. Sredstva su obezbedili Ministarstvo energetike i lokalna samouprava. Poseban zadatak Centra u ovom planu jeste zaštita dece i mladih, rad sa decom sa poremećajem u
ponašanju, zatim zaštita odraslih i starih osoba pod starateljstvom, psihički i fizički obolelih lica, zaštita osoba ometenih u razvoju, žrtava nasilja u porodici, kao i zaštita materijalno ugroženih pojedinaca i porodica.
Razmatran je i izveštaj o radu predškolske ustanove „Naša radost“ u prethodnoj školskoj godini kao i plan rada u tekućoj godini.
U izveštaju o radu ove ustanove navodi se da je nakon upisnog roka za 2018/19. godinu upisano 409 – oro dece u 19 jasličnih grupa. Upis je trajao tokom cele radne godine i u međuvremenu je formirana jedna jaslena mešovita grupa u koju je upisano 30-toro dece pa je konačan broj krajem godine bio 438 dece u 20 vaspitnih grupa.
U okviru plana rada vrtića nalazi se i izgradnja novog vrtića u Lučanima čija projektovana vrednost prelazi 60 miliona dinara. Za navedena sredstva lokalna samouprava će aplicirati u Kancelariji za javna ulaganja.
Doneta je i odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Lučani. Utvrđen je predlog rešenja o obeazovanju komisije za sprovođenje konkursa, kao i predlog javnog konkursa za izbor direktora ovog javnog preduzeća.
U cilju pospešivanja populacione politike, Veće je na današnjoj sednici donelo i pravilnik o pomoći za vantelesnu oplodnju za parove sa teritorije opštine Lučani. Pomoć je namenjena onima koji su iscrpeli sve mogućnosti koje nudi republički fond za zdravstvo za ovu oblast.
Donet je i pravilnik o izboru programa i projekata kulturno umetničkih društava koji se finansiraju iz budžeta opštine. Na javni konkurs će moći da se prijave kulturno umetnička društva, pevačke grupe i horovi čije sedište je na našoj teritoriji.
Opštinsko veće je formiralo i Savet za zdravlje opštine Lučani čiji zadatak će biti da prati rad ustanove primarne zdravstvene zaštite, prati zdravstveno stanje stanovništva i demografsku strukturu i priprema strategiju i akcioni plan za sprovođenje na našoj teritoriji.
Članovi Saveta birani su iz reda predstavnika lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova zdravstvenog fonda i udruženja građana iz reda pacijenata.
O svim napred navedenim odlukama Veća, konačnu reč će dati skupštinski odbornici na narednoj sednici Skupštine opštine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights