Lučani – Kako je mlečno govedarstvo isplativo

Mlečno govedarstvo, prema mišljenju velikog broja stočara, isplativo je u slučaju dobre organizacije, kvalitetnih grla i poštene otkupne cene. Dobra saradnja sa  lokalnim mlekarama i poštovanje dogovora obe strane, recept su za uspešno poslovanje.

Male, lokalne mlekara u većini slučajeva glavni su uzrok opredeljenja za proizvodnju mleka ili mlečno govedarstvo. Siguran otkup  sirovog mleka, motiv je za gajenje krava.

Domaćinstvo Zečević trenutno  ima devet krava  simentalske rase, koje  pojedinačno u proseku dnevno daju od  30 do 40 litara mleka. Da bi davale ovoliku količini mleka, pored dobrih uslova,  krave je potrebno  kvalitetno hraniti.

Veliku pomoć  stočarima pružaju podsticaji i subvencije što lokalne, što državne, taj finasijski deo , kako oni kažu, olakšava organizaciju i nabavku stočne hrane, jer da toga nema mnogi bi već odavno odustali.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights