Lučani: Finansiranje programa od javnog interesa

Opštinska uprava opštine Lučani obaveštava zainteresovana udruženja i organizacije civilnog društva da je doneta Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za dostavljanje prijava radi dodele sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja sredstvima iz budžeta Opštine Lučani u 2020. godini.

Pod programom od javnog interesa iz člana 1. ove odluke, naročito se smatraju programi u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, podrška mladima i deci, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, poljoprivrede, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

Tekst javnog konkursa zainteresovana udruženja i organizacije civilnog društva mogu pogledati i preuzeti zajedno sa konkursnom dokumentacijom sa sajta opštine Lučani www.lucani.rs ili u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave opštine Lučani, kancelarija br. 3 svakog radnog dana od 07-15 časova. Dodatne informacije se oko preuzimanja konkursne dokumentacije mogu se dobiti na telefon: 032/515-0607.
Rok za predaju prijava je do 02.03.2020. godine do 15,00 časova.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights