DZ Arilje – obaveštenje

Novi Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu
zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2020.godinu, stupa na snagu 22.02.2020.godine

SVE POTVRDE O OSLOBAĐANjU OD PLAĆANjA PARTICIPACIJE NA OBRASCU UP-2 (001) , KOJE SU IZDATE ZA 2019.godinu NE VAŽE OD22.02.2020.godine.
NOVE POTVRDE IZDAJU SE NA ŠALTERIMA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE OD 24.02.2020. godine

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights