Kakva je sudbina najčistije reke u Srbiji?

U poslednje vreme sve više se priča o opravdanosti ili neopravdanosti izgradadnje, kako mini hidroelektrana tako i velikih akumulacija. Nadomak opštine Arilje, na samo 7 kilometara i 100 metara nadmorske visine iznad grada, u toku su radovi na izradnji Akumulacije Svračkovo, jedne od predviđenih tri. Iako se Ekološka udruženja argumentovano, godinama bore protiv ove izgradnje, završetak radova palniran je za 2023. godinu.

Visoke temperature i sušno vreme  nekoliko godina unazad prouzrokuju nestašicu vode a samim tim problem vodosnadbevanja. Reka Rzav snadbeva vodom četiri opštine Arilje, Požega, Lučani, Gornji Milanovac, i grad Čačak.

U cilju rešavanja ovog problema urađen je projekat za izgradnju brane i akumulacije Svračkovo na reci Rzav a  nosilac celog projketa jeste Javno preduzeće Rzav, koje je 2009 potpisalo osnovni ugovor sa nadležnim ministarstvom, odnosno Republičkom direkcijom za vode kao i sa opštinama osnivačima.

2010. Godine otpočeli su pripremni radovi pred izgradnju same brane. Izvođač radova je Energoprojekt-Hidroinženjering, koji je radio pomenutu Studiju uticaja. Kao argument za izgradnju ove akumulacije navodi se i mogućnost zaustavljanja potencijalnih poplava. Na samom profilu brane nije predviđena izgradnja riblje staze što će dosta uticati na biodiverzitet.Kada je turistički aspekt u pitanju, akumulacija nije predviđena za ovu namenu ni u jednom svom segmentu.Velika brana na Rzavu nije jedini problem na rekama , jer je Prostornim planom iz 2011. godine predviđeno čak 18 mini hidroelektrana.

Prema rečima predstavnika Ekološkog udruženja voda koja se trenutno koristi za piće sa Rzava je voda prvog kvaliteta jer je planinska i brza reka,a  nakon izgradnje Akumulacije njen kvalitet usled stajanja vode biće upitan. Imajući sve navedeno u vidu postavlja se pitanje da li se problem vodosnabdevanja mogao reštiti nekim alternativnim izvorima koji Srbiji svakako ne manjkaju…

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights