Stevo Ješić novi predsednik SO Požega

Odbornici  SO  Požega  su  održali  28. sednicu  na  kojoj  se našlo  nekoliko  veoma  važnih  pitanja. Naime,  s  obzirom  da  se  u  narednih  nekoliko  dana  očekuje  raspisivanje  parlamentarnih  i  lokalnih  izbora  i  da  je  krajnje  neizvesno  kada  će  biti  održana  sednica  opštinskog  parlamenta,  ukazala  se  potreba  da  zbog   normalnog  funkcionisanja  lokalne  samouprave,  budu  donete  pojedine  odluke.Pre  prelaska  na  te  odluke,  odbornici  su  za  predsednika  Skupštine  opštine  Požega  izabrali  Steva  Ješića,  dosadašnjeg  zamenika  predsednika  opštinskog  parlamenta.

            U  nastavku  sednice,  doneta  je  Odluka  o  rebalansu  budžeta  za  2020.  godinu,  kojima  će  biti  uvećana  prihodna  strana  budžeta,  pa  je  celishodno  da  se  ta  sredstva   rasporede  kako  se  ne  bi  čekalo  konstituisanje  novog  saziva  požeške  Skupštine. Istovremeno  su  usvojene  Odluke  o  komunalnom  inspekcijskom  nadzoru,  boravišnoj  taksi,  o  snabdevanju  vodom  za  piće,  prečišćavanju  i  odvodjenju  otpadnih  voda,  kao  i  Odluka  o  nazivima  ulica  na  seoskom i  delu  prigradskog  i  gradskog  područja.

            Nakon  obrazloženja  poslovodstva  JKP „DUBOKO“ – Užice  i  JKP „NAŠ  DOM“ – Požega,  usvojeni  su  izveštaji  ova  dva  preduzeća  o  uskladjenosti  planiranih  i  realizovanih  aktivnosti  u  prošloj  godini.             Odmah  potom  je  usvojen  i  Plan  rada  JKP „NAŠ DOM“  za  2020. godinu,  da  bi  na  ovoj  sednici,  odbornici  usvojili  i  predlog  da  pasarela  u  Požegi,  ponese  ime  „PASARELA  GORAN  SIMOVIĆ“.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights