Uskoro precizniji podaci o javnoj imovini

Projekat upravljanje javnom imovinom koji se sprovodi u četiri opštine  Arilju, Požezi, Lučanima i Kosjeriću,  ima za cilj poboljšanje uvida u imovinu ali i olakšavanje poslova kako javnih ustanova tako i krajnjih korisnika, građana ili potencijalnih investitora.

Jedna od mnogobrojnih aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta Upravljanja javnom imovinom jeste i prikupljanje geoprostornih podataka vezanih za putnu i kanalizacionu mrežu. Podaci o putnoj mreži se prikupljaju na terioriji opštine Arilje, dok se podaci o kanalizacionoj mreži  prikupljaju u partnerske tri opštine.

U samoj opštini Arilje biće snimljeno 150  kilometara lokalnih puteva. U delovima gde je situacija čista, odmah će se ići na popunjavanje obrazaca i slanje u bazu koju vodi Republička direkcija za imovinu.

Tokom naredne sedmice biće izvršeno predstavljanje od strane konuslatanata, svakoj opštinskoj upragvi i službama koj4e su za to nadležne, kako bi se videlo koje su preporuke za poboljšanja. Nakon toga biće predloženo usvajanje tih preporuka koje će otići na skupštinsko usvajanje dokumenata.

Projekt finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Cilj projekta je što efikasnije upravljanje troškovima i povećanje prihoda od imovine kojom se raspolaže u jedinici lokalne samouprave.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights