Lučani: Odbornici opredelili više novca za poljoprivrednike i stipendiste

Odbornici Skupštine opštine Lučani su održali redovno zakazanu 15. sednicu na kojoj su danas razmatrali 27. tačaka dnevnog reda. Najpre su usvojeni izveštaji o radu JP „Rzav“ Arilje“ i JKP „Duboko“ Užice u prethodnoj godini.
Razmatran je izveštaj o radu Crvenog krsta Lučani u protekloj godini kao i plan rada ove ustanove u tekućoj. U izveštaju o radu Crvenog krsta u 2019. godini se navodi da je tokom prethodne godine organizovano sedam akcija dobrovoljnog davalašta krvi u kojoj je sakupljeno 569 jedinica krvi, godine, podeljeno 300 paketa sa hranom i sredstvima za higijenu i 3000 kilograma brašna iz donacije Vlade Republike Srbije, kao pomoć za pomognuto 605 ugroženih građana iz 282 porodica. Takođe se tokom godine pomagalo licima u stanju socijalne potrebe sa 200 paketa sa životnim potrebštinama iz rzličitih donacija. U okviru programa kuhinje Crvenog krsta, podeljeno je 46 800 kuvanih obroka za 150 korisnika. U izveštaju se navodi da Crveni krst tokom godine pomogne, kroz razne vidove pomoći, blizu 4000 stanovnika kroz 70 raznih akcija a uz angažovanje do 80 volontera.
Na sednici je usvojen i plan rada Crvenog krsta za ovu godinu u kome se navodi da će najvažniji zadatak ove ustanove biti: omasovljavanje davalaštva krvi, prva pomoć, zdravstvena preventivna delatnost, socijalna delatnost, delovanje u nesrećama, rad sa omladinom. Značajna pažnja će biti posvećena jačanju volonterske baze Crvenog krsta.
Odbornici su usvojili i izveštaj o radu Kulturnog centra i plan rada za ovu godinu. Za navedene aktivnosti tokom 2020. godine, finansijskim planom je predviđeno 45 miliona a koji će biti izdvojeni iz opštinskog budžeta i 400 hiljada dinara iz sopstvenih sredstava Centra.
Usvojen je i program rada Turističke organizacije regije Zapadne Srbije za 2020. godinu kao i program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2020. godinu.
Na ovoj sednici je utvrđena ekonomska cena dečijeg vrtića za jaslene i vaspitne grupe u inosu od 22.071 dinar na mesečnom nivou za svako dete. Od ovog iznosa, roditelji su u obavezi da plate 4.401 dinara, što je 20 odsto od ukupne cene a ostali iznos od 80 odsto plaća se iz budžeta opštine. Utvrđena cena predškolskog programa mesečno po detetu je 13.243 dinara, od čega je roditelj u obavezi da plaća 2.650 dinara a ostatak obezbeđuje opštinski budžet.
Skupština je donela i odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta za prethodnu godinu kao i odluku o određivanju dva matična područja, u Lučanima i Guči, kako zakon nalaže. Doneta je i odluka o regulisanju saobraćaja u naseljenim mestima u kojoj su propisane zabrane, ograničenja i obaveze svih učesnika u saobraćaju kao i odluka o stipendiranju studenata za potrebe korisnika budžeta u kojoj je podignuta visina studentske stipendije za budžetsku 2020. godinu na 15 hiljada dinara, dok će se za naredne budžetske godine vršiti usklađivanje visine stipendije u skladu sa rastom plata u Opštinskoj upravi opštine Lučani.
Odbornici su doneli i odluku o organizaciji i funcionisanju civilne zaštite, zatim izveštaj o radu u prethodnoj godini kao i plan rada štaba za odbranu od poplava za ovu godinu. Doneta je odluka da opština Lučani potpise sporazum o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.
Skupština je donela i odluku o pristupanju podacima o imovini u javnoj svojini opštine Lučani kao i odluka o redovnom ažuriranju podataka o vrednosti imovine. Ove odluke su donete u susret realizaciji programa Eščendž 5, koji podrazumeva popisivanja sve opštinske imovine koja nije uvedena u katastar. Dobijena sredstva iz ovog programa omogućiće nam snimanje i popisivanje neucrtane vodovodne i kanalizacione mreže.
Na ovoj sednici je doneta i odluka o pristupanju opštine Lučani u članstvo udruženja „Pokret za decu, tri plus“ iz Čačka što će omogućiti finansijske olakšice pri kupovini robe i pružanja usluga porodicama sa troje i više dece. Ulaskom u članstvo Udruženja, opština će godišnje za ovo udruženje odvajati oko 120 hiljada dinara za oko 400 porodica sa troje i više dece, koliko se procenjuje da ima na teritoriji naše optine.
Donet je i program rada Turističe organizacije kojim su posebno definisane aktivnosti organizovanja tradicionalnog 60. Sabora trubača a koji će ove godine trajati sedam dana.
Skupštinski odbornici su doneli i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike opštine Lučani za tekuću godinu. Budžet za program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2020. godini iznosi 36.350.000,00 dinara, za sedam miliona više, nego prethodne godine. Ovaj budžet je razvrstan kroz sledeće opštinske mere: investicije u fizičku imovinu (sva sitna priključna mehanizacija: mašine za osnovnu obradu, dopunsku obradu, setvu, sadnju, đubrenje, protivgradna zaštita, sistem za navodnjavanje, i dr. za sve sektore (mleko,meso, voće, povrće, ostali usevi, žitarice, pčelarstvo); nabavka umatičenih grla krava nabavka umatičenih grla ovaca, koza, krmača, osiguranje useva i životinja, analiza zemljišta. Sredstva iz ovog programa će biti usmerena i na ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima
Skupštini opštine je, na današnjoj sednici, imenovala Zorana Vučićevića iz Đeraća na mesto direktora JKP „Komunalac“ Lučani na period od četiri naredne godine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights