Mogućnost kretanja poljoprivrednicima u vreme trajanja policijskog časa

Ministarstvo Poljoprivrede pozvalo je poljoprivrednike koji imaju neodložne poslove na njivama tokom policijskog časa, da podnesu Zahtev da im se odobri kretanje u tom periodu.
Prema novim propisima, u slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja, od 17:30 časova do 05:00 časova, svaki poljoprivredni proizvođač, odnosno vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine, dužan je da podnese Zahtev za odobrenje kretanja, navodi nadležno Ministarstvo.
Zahtev koji građani popune biće podnet, odnosno prosleđen Upravi za zaštitu bilja, od strane opštinske uprave opštine Arilje.
DOZVOLA KRETANJA ĆE VAŽITI SAMO ZA LICA MLAĐA OD 65 GODINA I SAMO ZA NAVEDEN DAN U PERIODU OD 17:00 DO 05:00 ČASOVA.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights