Nove preporuke Štaba za vanredne situacije opštine Arilje

U skladu sa Odlukom o uvođenju vanrednog stanja Predsednika Republike Srbije i mera Vlade Republike Srbije donetih na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja, Štab za vanredne situacije opštine Arilje, na sednici održanoj 13. aprila 2020. godine u 09:00 časova, doneo je sledeću

P R E P 0 R U K U

  1. Na osnovu saopštenja Zavoda эa javno zdravlje Užice, o pojavi pacijenata pozitivnih na virus COVID 19, sa teritorije opštine Arilje, Štab za vanredne situacije opštine Arilje preporučuje da, građani koji su bili u kontaktu sa osobvma koje su pozitivne na virus COVID 19, se jave u Dom zdravlja Arilje na preventivni pregled.
  2. Upozoravaju se građani na teritoriji opštine Arilje da poštuju i sprovode propisane pojačane higijensko-epidemiološke mere, radi эaštite i očuvanja zdravlja.
Please follow and like us: