Godinu dana od početka radova na deonici Preljina-Požega

Sa ukidanjem vanrednog stanja i slabljenja korona virusa, intenzivirani su radovi na gradnji deonice auto-puta od Preljine do Požege, naročito na probijanju dva tunela Laz i Munjino brdo, rečeno je agenciji MNA u Javnom preduzeću Putevi Srbije.

Kako bi se sprečilo unošenje i širenje korona virusa, kineski izvođači zabranili su svima, osim radnicima, ulaz na gradilišta.

Trasa deonice od Preljine do Požege je veoma zahtevna, kako zbog topografije i geoloških uslova tako i zbog potrebe izmeštanja postojeće tehničke infrastrukture.

Topografski i geomorfološki uslovi su uslovili potrebu za projektovanjem i izvođenjem ukupno tri tunela Munjino Brdo (oko 2.800 metara), Laz (dve cevi oko 2.700 i 2.900) i Trbušani (oko 300), 35 mostova ukupne dužine 5.196 metara, četiri nadvožnjaka ukupne dužine 592, kao i izgradnju 1.912.000 metara kubnih nasipa i dve kompletne saobraćajne petlje, koje će omoćiti rasterećenje postojeće obilaznice oko Čačka.

Samo u prvom delu deonice od postojeće naplatne rampe Preljina do Pakovraća, koji je dužine 14,3 kilometra, treba uraditi izmeštanje elektroenergetskih, telekomunikavcionih, vodovodnih i gasnih instalacija na ukupno 73 mesta na kojima postoje kolizije sa projektovanom trasom.

Kada budu gotovi, tuneli Laz i Munjino Brdobiće najduži u Srbiji.

Za potrebe osiguranja kosina preduseka samo na izlazu iz tunela Laz potrebno je izvesti 3.256 metara šipova prečnika 900 mm i 896 m šipova prečnika 1.200 mm.

Trasa je podeljena na pet poteza (pod deonica), koji se sukkcesivno projektuju i izvode, navode u Putevima Srbije.

Na tunelu Laz je projektovan tunelski iskop od ukupno 510.408,35 metara kubnih i portalni iskop u količini od 129.595 kubika koji se posle izrade konstrukcije tunela u otvorenom zatrpava.

Dužine tunela u otvorenom su: na ulaznom portalu 25 metara (desna cev) i 15,06 (leva cev), na izlaznom portalu 100 (desna cev) i 75 metara (leva cev).

Tunel Laz je projektovan sa dve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer.

Osovinsko rastojanje tunelskih cevi je od minimalno 35 do najviše 55 metara.

Na trećini dužine tunela projektovani su vezni hodnici za prolaz vozila iz jedne u drugu tunelsku cev sa nišama za vozila u kvaru, kao i devet pešačkih poprečnih veznih hodnika na propisanim međurastojanjima, koji omogućavaju bezbednu evakuaciju u incidentnim situacijama.

U srednjem delu ovog poprečnog hodnika za prolaz vozila, rezervisan je prostor za pogonsku trafostanicu. Ispod pešačkih staza na obe strane kolovoza predviđen je prostor za smeštaj različitih elektorenergetskih i telekomunikacionih instalacija.

Na tunelu Munjino Brdo je projektovan tunelski iskop od ukupno 681.000,0 metara kubnih i portalni iskop u količini od 34.353 kubika koji se posle izrade konstrukcije tunela u otvorenom zatrpava.

Dužine tunela u otvorenom su: na ulaznom portalu 9,8 metara (desna cev) i 15,54 (leva cev), na izlaznom portalu 23,21(desna cev) i 14,4 (leva cev).

Tunel Munjino Brdo je projektovan sa dve tunelske cevi za svaki pravac vožnje po jedna, odnosno kroz svaku tunelsku cev se odvija jednosmerni saobraćaj sa dve vozne trake.

Širina kolovoza u tunelu je 7.70 metara. Osovinski razmak tunelskih cevi je oko 30. Visina saobraćajnog profila je H=4.75.

Sa obe strane kolovoza su projektovane službene pešačke staze,širine od 1.19 – 1.24 metra. Ispod njih je predviđen prostor za smeštaj različitih elektorenergetskih i telekomunikacionih instalacija.

Poprečni pešački prolazi za prelazak pešaka iz jedne u drugu cev u slučaju vanrednog događaja u tunelu, proširenja za uklanjanje pokvarenih vozila-Havariske niše.. Poprečni vozni prolazi….deo su budućeg tunela Munjino Brdo.

Mostovi i nadvožnjaci su predviđeni u okviru poteza 3, 4 i 5.

U ovom preduzeću kažu da se projekti nalaze u fazi Idejnog projekta i idejnih rešenja.

Na osnovu postojećih idejnih projekata najveći rasponi mostovskih konstrukcija kreću se od 12 metara na mestu nadvožnjaka, od 30 do 50 metara preko rečnih vodotokova gde je i najveći projektovani raspon od 80.

Kada je reč o trenutnim radovima na tunelu Laz, do sada je izvršen iskop i obezbeđenje kosina ulaznog portala do vrha profila tunelskog iskopa, što čini fizičku realizaciju od 90 odsto od svih projektovanih radova na portalu.

Urađen je tunelski iskop leve cevi u dužini 18 metara i tunelski iskop desne cevi od 32 metra.

Iskop i obezbeđenje kosina izlaznog portala na delu šipova prečnika 1.200 mm, što čini fizičku realizaciju od oko 20 odsto od svih projektovanih radova na portalu.

Na tunelu Munjino Brdo urađena je izrada pristupnih rampi i prilaznog platoa na ulaznom portalu.

Izvršen je iskop i betoniranje oko 60 odsto dužine obodnog drenažnog kanala, iskop i delimično osiguranje najviše kosine, što čini ukupnu fizičku realizaciju od oko 30 odsto od svih projektovanih radova na ulaznom portalu.

Urađena je izrada pristupnih rampi i prilaznog platoa na izlaznom portalu.

Radovi su izvršeni na iskopu oko 30 odsto dužine obodnog kanala sa postavljanjem tamponskog sloja i početak iskopa portalnih kosina, što čini ukupnu fizičku realizaciju od oko tri odsto od svih projektovanih radova na ulaznom portalu.

Takođe, na potezu tri izvedena je privremena mostovska konstrukcija sa pripadajućim pristupnim putem za potrebe izgradnje mosta B7.

Na gradilištu je angažovano oko 125 radnika i 30 različitih vrsta mehanizacije, rečeno je agenciji MNA u Putevima Srbije.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights