Srednja škola Sveti Ahilije ove godine upisuje 180 učenika

Srednja škola Sveti Ahilije, već godinama školuje đake čiji su rezultati prepoznati od strane visokoškolskih ustanova. Ove godine, u svoje klupe poziva 180 učenika u 7 obrazovnih profila.

U područiju rada gimnazije, ova škola upisuje dva odeljenja opšteg tipa. Naime nedavno je izmenjen zakon koji se odnosi na učenike koji upisuju kako gimnaziju tako stručne škole. Pa tako gimanzijalci polažu na kraju četvrte godine opštu maturu, koja je uslov za upis na fakultet. Učenici srednjih stručnih škola pored svoje matrure, uskoliko se odluče za dalja školovanja moraju polagati i gimanzijsku maturu.

Na smeru finasijski aministrator, škola upisuje 30 učenika. Sve više se u preduzećima, kako manjim tako i većim traže radnici ovog profila pa tako đaci po završetku srednje škole imaju mogućnost zaposlenja.

Kao i prethodnih godina, škola će i ove upisivati smer elektrotehničar energetike sa predviđenih 30 učenika.

Kada je oblast tekstilstva i kožarstva u pitanju, bitno je da roditelji i učenici znaju da obrazovni profil ovog tipa ne postoji ni u jednoj školi u regionu.

Područije rada mašinstva i obrade metala za tekuću školsku godinu, pruža mogućnost u pisa u jedno odeljenje trećeg stepena sa dva obrazovna profila i to auto mehaničar i mehaničar grejne i rashladne tehnike.

Veliki broj nastavnika ove škole završio je obuku za predavanje nastave orijentisane na ishode, što znači da budući đaci imaju neku vrstu garancije kada je edukacija u pitanju.

Please follow and like us: