Arilje: Polaganjem venaca obeležen Dan borca

Dan borca je bio državni praznik u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, koji se obeležavao 4. jula.

Dan borca, koji je nazivan i „praznik ustanka naroda Jugoslavije“, obeležavao je godišnjicu sednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, održane 4. jula 1941. godine u Beogradu, na kojoj je doneta odluka o podizanju oružanog ustanka. Kuća u kojoj je održana ova sednica je posle rata pretvorena u muzej „4. juli“.

Dan borca je za državni praznik proglašen 26. aprila 1956. godine i obeležavao se svake godine u čitavoj zemlji. Posle raspada SFR Jugoslavije, postao je državni praznik Savezne Republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji, gde je ukinut 2001. godine odlukom Vlade Srbije.

Praznik se i danas, nezvanično, proslavlja u organizaciji Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR).

Pored ovog praznika, koji se obeležavao u celoj Jugoslaviji, postojao je i praznik pod nazivom „Dan ustanka“, koji se obeležavao u svakoj republici i pokrajini određenog datuma.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights