Lučani: Milosavljevićima stigla pomoć opštine

Nakon velike poplave u kojoj je porodica trojice braće Milosavljevića iz Dljina tragično izgubila 17 konja, 25 grla ovaca i nekoliko koza, opština Lučani je obezbedila donaciju u ovcama i pomoć u sanaciji puta do njihove kuće.

U junskoj bujičnoj poplavi, braća Vladimir, Velimir i Veljko Milosavljević su tragično izgubili konje, ovce i koze koje je udavila bujična voda Zapadne Morave dok su pokušavali da pređu sa ostrva na kome su često bili na slobodnoj ispaši do porodičnog imanja Milosavljevića.


Nakon neprocenjive štete koju je ova porodica pretrpela, opština Lučani je uspela da u okviru donacija obezbedi 20 umatičenih ovaca koje će pokloniti ovoj mnogočlanoj porodici kako bi bar malo ublažila gubitak krda konja, ovaca i koza. Takođe, u okviru donacija, opština je obezbedila i 500 kubika materijala za nasipanje puta celom dužinom do njihove porodične kuće.
Milivoje Dolović, predsednik opštine Lučani navodi da je junska poplava nanela neprocenjivu štetu u čak 70 domaćinstava u celoj opštini, kao i u javnim ustanovama, na putevima, mostovima i poljoprivrednim usevima. Takođe, pokrenula su se i brojna klizišta koja je trebalo urgentno rešavati.
„Srećom, nismo imali ljudskih žrtava. Najpre smo pristupili saniranju kuća a onda i putne infrastrukture. Sad smo uspeli da sakupimopomoć za porodicu Milosavljević u vidu 20 umatičenih ovaca i u materijalu za nasipanje pristupnog puta domaćinstvu. Stado ovaca će uz dobru brigu o njima i uz subvencionisana sredstva za podsticaj stočarstvu moći da pruži značajan dohodak ovoj porodici, rekao je Dolović.


Jedan od braće, Velimir Milosavljević kaže:„Zahvalni smo što nam je lokalna samouprava pritekla u pomoć. U ovim teškim trenucima za celu porodicu, značajna je svaka pomoć. Uz donaciju ždrebice koju smo imali i stado ovaca ćemo moći da gajimo i možda razvijemo i ovu granu stočarstva u našoj porodci. Takođe nam je šut bio nephodan za puteve ka kući i ostalim parcelama koje koristimo a što ćemo sa ovolikom količinom šuta moći da naspemo. Puno nam sve to znači,“

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights