Stiže pomoć privredi, prva uplata do 10. avgusta

Mere pomoći privredi će početi da se sprovode odmah, saopštila je Vlada i precizirala da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid-račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru.

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak u vezi sa direktnim davanjima i fiskalnim pogodnostima privrednim subjektima u privatnom sektoru, koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu sa ciljem ublažavanja posledica epidemije.

Taj paket podrazumeva isplatu dva puta po 60 odsto od minimalne zarade, kao i odlaganje poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec, a vredan je 66 milijardi dinara, saopštila je Vlada Srbije.

Mere će početi da se sprovode odmah, naglašava Vlada i precizira da će prvih 155 evra biti uplaćeno na poseban kovid-račun poslodavaca do 10. avgusta, dok će druga isplata biti u septembru.

Reč je, kako se navodi, o oko milion i pedeset hiljada zaposlenih u 235.000 privrednih subjekata.

Svi kojima su isplaćena direktna davanja u julu, a spadaju u grupu mikro, malih i srednjih privrednih subjekata, biće automatski prijavljeni za isplatu direktnih davanja.

Mikro, mali i srednji privredni subjekti koji su osnovani počev od 16. marta zaključno sa 20. julom, treba da se prijave za korišćenje mera, s obzirom na to da nisu imali pravo na prvi paket pomoći.

Njima će, dodaje se u saopštenju, jednokratno biti isplaćena direktna davanja u septembru u visini od 120 odsto minimalne zarade po zaposlenom.

„Sve što je potrebno je da do 15. septembra podnesu PPP – PD obrazac na kome će kao datum dospeća poreza i doprinosa staviti 5. januar 2021. godine. Što se tiče privrednih subjekata koji su registrovani kao preduzetnici, koji u skladu sa odgovarajućim poreskim propisima ne podnose PPP-PD obrazac, njima će direktna davanja biti isplaćena jednokratno u septembru bez ikakvog dodatnog angažovanja“, navodi Vlada.

Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste ta sredstva, odnosno nisu u mogućnosti da ispune obaveze koje proizilaze po osnovu ovih davanja, Vlada napominje da ih ne moraju trošiti, a ona će na kraju ovog ciklusa mera biti sa namenskog računa vraćena u budžet države.

Kada je reč o uslovima za korišćenje mera, poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10 odsto, u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja, dakle najkasnije do kraja godine.

„Što se tiče velikih pravnih lica, koja su tako razvrstana po finansijskim izveštajima za 2018. godinu, biće im isplaćena direktna davanja ukoliko do 15. avgusta dostave spisak lica za koja se ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava za jun i juli. Na njih se primenjuju ista pravila kao i do sada – dobiće 50 odsto minimalne zarade po zaposlenom koji je imao prekid rada od najmanje 15 radnih dana u navedena dva meseca“, piše u saopštenju.

Vlada napominje da će se isplata izvršiti na već otvoreni kovid račun, a direktna davanja se mogu koristiti isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima.

Za novoosnovane privredne subjekte koji žele da koriste mere pomoći biće otvoreni takođe posebni namenski računi.

Privredni subjekti su u obavezi da primljena sredstva iskoriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, a nakon isteka ovog roka namenski računi biće ugašeni, a neutrošena sredstva vraćena u budžet.

Please follow and like us: