Veće razmatralo izveštaje o radu „Rzava“ Arilje i „Komunalca“ Lučani

Opštinsko veće opštine Lučani je održalo 46. sednicu na kojoj je najpre utvrđen predlog odluke o završnom računu opštine Lučani za prethodnu godinu. U odluci o završnom računu budžeta za prethodnu godinu, prema prikazanom stanju aktive i pasive, budžetski korisnici i budžet opštine su iskazali višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1,2 miliona dinara, zatim neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina od 1,6 miliona dinara i deficit budžeta opštine u 2019. godini u iznosu od 21,3 miliona dinara. Inače, u prehodnoj godini u budžet se slilo ukupno 671 milion dinara, od čega je 409 miliona poreza na dobit, zarade i imovinu, 210 miliona od donacija i republičkih transfera i 51 milion od prihoda od prodaje dobara, kazni i drugih prihoda. Novčani odlivi u prethodnoj godini iz budžeta su bili veći i
iznosili su 713 miliona dinara zbog brojnih poplava, otkupa zemlje za izgradnju nasipa i nadoknada za nastale štete. Tako je iskazan konačni deficit budžeta za 2019. godinu u vrednosti od 42 miliona i pokriven je sa prihodima iz prethodnih godina.
U nastavku sednice većnici su razmatrali izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine. Ukupni prihodi koji su u tom periodu ostvareni iznose 322 miliona dinara. Iz poreskih prihoda 180 miliona i ostatak iz neporeskih, transfernih izvora i donacija. U odnosu na isti period 2019. godine, ostvareni su veći prihodi i primanja za 36 miliona. Ukupno izvršeni rashodi u šestomesečnom periodu su 325 miliona. Zbog usporenog punjenja budžeta tokom ove godine, neophodno je odložiti investicije koje nisu započete kao i izvršiti uštede na brojnim aktivnostima koje nisu prioritetne. Usporeno punjenje je posledica smanjenih privrednih aktivnosti zbog virusa korona koji onemogućava redovan i potpun rad privredenih subjekata.
Veće je usvojilo i izveštaj o poslovanju JP „Rzav“ Arilje u prethodnoj godini u kome se navodi da je za pet opština isporučeno 17.5 miliona m3 vode od čega 1.4 miliona m3 vode za opštinu Lučani. Data je i saglasnost na Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji radovnih godišnjih finansijskih izveštaja ovog
javnog preduzeća. Data je saglasnost na odluku UO o pokriću gubitka u vrednosti od oko pet miliona koji će biti pokriven iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.
Veće je usvojilo i šestomesečni izveštaj o radu preduzeća „Rzav“ Arilje u kome se navodi da je cena od 11 dinara po metru kubnom godinama nepromenjena. Ovo preduzeće je do sada ukupno isporučilo 9 miliona metara kubnih vode za piće što je za 11 odsto više u odnosu na planiranu isporuku.
Opštinsko veće je donelo i izveštaj o radu JKP „Komunalac“ Lučani u kome se navodi da potraživanja od korisnika usluga su dostigla 58 miliona, dok obaveze prema dobavljačima iznose 51 milion dinara.
Prihvaćen je i predlog „Komunalca“ o povećanju cena komunalnih usluga i isporuke vode koje nisu menjane od 2013. godine. Prema predlogu novog cenovnika, umesto dosadašnje cene vode od 37,5 dinara po m3 građanima će biti naplaćivana cena od 44,90 dinara po m3. U privredi, cena vode ostaje ista – 93,50 dinara. Najavljeno je i postavljanje kanti po seoskim domaćinstvima kako bi se efikasnije iznosilo smeće iz svih delova naše opštine. I pored ovog povećanja, cene komunalnih usluga će i dalje
biti najniže u Moravičkom okrugu.
O svim tačkama o kojima se na ovoj sednici Opštinsko veće izjasnilo, završnu reč daju odbornici Skupštine opštine, na sednici koja se planira početkom septembra meseca.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights