Obaveštenje kupcima o prekidu u napajanju

Na osnovu Čl. 59. tačka 2. Odluke o opštim uslovima za isporuku električne energije ( „Sl. glasnik RS“ br. 63/2013 ), zbog radova na zameni izolatora na dalekovodu obaveštavamo vas o prekidu isporuke električne energije dana:

  1. 11.2020.g u vremenu:

Od 07:00 do 17:00 sati bez električne energije biće zaseoci Ručetin, Biljevac i Tošići u selu Brekovo i Malič u Dobračama.

  1. 11.2020.g. u vremenu:

Od 08:00 do 14:00 sati bez električne energije biće potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV Jojići ( Grbići ) Mirosaljci.

  1. 11.2020.g. u vremenu:

Od 08:00 do 14:00 sati bez električne energije biće sela: Radobuđa, Grivska, Severovo, Kruščica, Radoševo, Visoka i zaseoci Grabovik, Rzavac i Lazine.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights