Realizovana procena vrednosti imovine za 20 objekta u vlasnistvu jedinica lokalne samouprave

U okviru projekta ,,Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnog okruženja“ većina projektnih aktivnosti je realizovana ili je u završnoj fazi realizacije. Jedna od aktivnosti koja je realizovana je i procena vrednosti imovine za 20 objekata u vlasništvu JLS.

Procena je urađena za sopstvene potrebe naručioca za svrhe finansijskog izveštavanja. Urađeno je ukupno 20 Izveštaja o proceni vrednosti nepokretnosti i to po 5 u svakoj partnerskoj opštini.

Procena je izvršena troškovnom metodom tj. izvršena je procena fer vrednosti objekata od strane licenciranog procenitelja. Inače fer vrednost objekta podrazumeva cenu koja bi ibla dobijena za prodaju imovine ili plaćena za prenos obaveza u redovnoj transakcji između učesnika na tražištu na datum odmeravanja. Podaci koji su korišćeni za procenu su: inforaije iz lista nepokretnosti, raspoloživa tehnička dokumentacija, informacije i tehnički podaci prikupljeni na terenu, odgovarajuće internet stranice.

Imajući u vidu da za iste ili slične vrste objekata ne postoje javno dostupne cene, o kupoprodaji ovakvih nepokretnosti u periodu bliskom datumu procene, izvršena je procena vrednosti nekretnina metodom amortizovanih troškova zamene. To podrazumeva da se prvo proceni cena košptanja izgradnje istog objekta, utvrdi korisni vek trajanja, zatim se na osnovu stanja nekretnine odredi preostali korisni vek trajanja objekta, i na osnovu toga se utvrđuje procenjena vrednost nekretnine.

Na osnovu urađenih izveštaja sve 4 partnerske opštine imaće pouzdane i tačne podatke u svojim finansijskim izveštajima i moći će da vode evidenciju vrednosti imovine, što je jedan od najvažnijih zahteva Državne revizorske institucije.

Projekat se sprovodi u okviru Exchange 5 programa koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministrastvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministrastvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finasiranje programa iz sredstava EU i SKGO kao implemnetacionim partnerom.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights