Nastavljeni radovi na uredjenju korita Moravice

Ariljska opština se prethodnih godina susretala sa poplavama  koje su uglavnom uzrok velikih padavina ili otapanja snega iz viših područja. Tokom poslednje poplave, u junu 2020. godine, pričinjena je velika materijlna šteta.

Reka Moravica izlivala se iz svog korita na nekoliko kritičnih tačaka. U cilju smanjenja rizika od budućeg plavljenja,  Vodoprivredno preduzeće Morava započelo je čišćenje i proširivanje rečnih korita.

Država je za ove namene opredelila 40 miliona dinara. Nakon završetka radova na bentu u naselju Raškova bara, prelazi se na preostale kritične tačke, čija prva faza podrazumeva rešavanje imovinsko pravnih odnosa.

Please follow and like us: