Obaveštenje kupcima o prekidu u napajanju.

Na osnovu Čl. 59. tačka 2. Odluke o opštim uslovima za isporuku električne energije ( „Sl. glasnik RS“ br. 63/2013 ), zbog radova na dalekovodu obaveštavamo vas o prekidu isporuke električne energije dana: 31. 01. 2021. g. u vremenu:

Od 07:30 do 15:00 sati bez električne energije biće naselja: Trebežine ( kupci koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV Trebežine 2 ), Cerova ( kupci koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV Cerova 1 i Popovo Brdo )
i firme koje se nalaze u objektima nekadašljih firmi ITA i Froteks

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights