Lučani: Štab ukinuo vanrednu situaciju

Opštinski štab za vanredne situacije je na svojoj današnjoj sednici doneo odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine Lučani koja je uvedena krajem novembra prošle godine, imajući u vidu značajno bolju situaciju vezanu za širenje epidemije Kovid 19. Trenutno se leči 51 lice od aktuelnog virusa. U poslednjih deset dana registrovano je do 20 obolelih, a za poslednja tri meseca ukupno 1240 obolelih od virusa. Samo tokom decembra,od ovog virusa je obolelo oko 700 ljudi. Do sada je 1162 naša sugrađana primilo vakcinu. Prijava za imunizaciju se redovno i isključivo obavlja preko republičkog kol centra ili e-uprave.
Članovi štaba su danas razmatrali i izveštaj o radu opštinskog štaba tokom prethodne godine. U okviru izveštaja se navodi da se opština Lučani tokom prethodne godine suočavala sa poplavama, snežnim padavinama, klizištima kao i kovidom. Formirani su brojni timovi za spasavanje u navedenim situacijama. Tokom januara 2020. godine angažovana je teška mehanizacija kako bi se raščistili snežni smetovi sa putnih pravaca posebno u planinskim delovima. Sredinom i krajem juna su usledile obilne poplave. Voda je poplavila 76 domaćinstava i tako ugrozila oko 200 naših sugrađana. Preko 70 privrednih subjekata je tada prijavilo štete nastale od poplave.
Komisije su procenile štetu na 140 miliona dinara Pod vodom se našlo i 500 hektara poljoprivrednog zemišta. Tokom 2020. godine zabeležena je i uspešna protivgradna aktivnost sa 16 stanica koju je obavilo 30 strelaca.
U martu 2020. je proglašena kovid epidemija,nakon čega su otvorene dve kovid ambulante pri Domu zdravlja koje su neprestano, sa maksimalnim kapacitetima,ukazivali zdravstvenu pomoć kovid obolelima. Opštinska uprava je formirala kol centre za dostavu hrane i lekova najugroženijim građanima, JKP „Komunalac“ vršio svakodnevnu dezinfekciju javnih ustanova, stambenih zajednica i frekventnih puteva i ulica., Crveni krst i Centar za socijalni rad intenzivirao brigu o najstarijima i socijalno najugroženijima. U okviru izveštaja se navodi da je tokom prethodne godine štab je održao ukupno 20 sednica, četiri redovne i 16 vanrednih. Doneto je i realizovano ukupno 23 zaključka, tri naredbe i jedna preporuka.
Tokom sednice je usvojen i predlog plana rada štaba za tekuću godinu koji podrazumeva popunjavanje i opremanje jedinica civilne zaštite i poverenika, praćenje stanja u oblasti spasavanjaod voda drugog reda, preventivno operativne mere u slučaju nezgoda ili nepogoda zatim organizovanje trening centara, razvijanje sistema obaveštavanja građana o vanrednim situacijama, razmena informacija sa štabovima susednih opština. Usvojen je i plan odbrane od poplava na vodama drugog reda koji obuhvata: održavanje i sanaciju zaštitnih vodnih objekata i vodotokova, čišćenje korita reka i potoka, zatim održavanje gabionskih prepreka, zašta je opština iz budžeta izdvojila 1,5 miliona dinara.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights