JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ARILjA

Opštinska uprava opštine Arilje, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) oglašava


JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ARILjA

  1. JAVNI UVID obaviće se od 5. februara do 9. marta 2021. godine, svakog radnog dana od 10 do 14 časova, u svečanoj sali Skupštine opštine Arilje, u ulici Svetog Ahilija 53.
  2. JAVNA PREZENTACIJA planiranih rešenja održaće se u Sokolskom domu, Trg partizana bb, Arilje, 26. februar 2021. godine, sa početkom u 12.30 časova a uz poštovanje epidemioloških mera koje budu na snazi.
  3. JAVNA SEDNICA Komisije za planove održaće se u Sokolskom domu, Trg partizana bb, Arilje, 15. marta 2021. godine, sa početkom u 12.30 časova a uz poštovanje epidemioloških mera koje budu na snazi.
  4. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik Odeljenja za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove, svakog dana od 5.februara do 9.marta u vremenu od 10 do 14 časova u svečanoj sali Skupštine opštine Arilje, u ulici Svetog Ahilija 53.
  5. Zainteresovana lica, organi i organizacije mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja u pisanom obliku, da dostave na pisarnici Opštinske uprave opštine Arilje a zaključno sa 9. martom 2021. godine.
  6. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu www.arilje.org.rs.

Please follow and like us:

Pratite nas na Facebook-u!

Ostanite u toku sa najvažnijim vestima u regionu!


This will close in 15 seconds