Lučani: Veće utvrdilo predlog programa podrške poljoprivredi

Opštinsko Veće je na današnjoj sednici razmatralo i usvojilo izveštaje o radu međuopštinskih javnih preduzeća kao i brojne planove rada opštinskih ustanova. Poseban akcenat na ovoj sednici je stavljen na program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju opštine Lučani za 2021. godinu.

Predlogom programa poljoprivrede za ovu godinu, budžetom opštine je opredeljeno 45,5 miliona dinara podsticajnih sredstava namenjenih razvoju poljoprivrede, što je do sada najviše sredstava za ovu oblast.

Merama poljoprivrede je predviđeno subvencionisanje mehanizacije za obradu u poljoprivredi sa ukupno 29 miliona dinara. Za nabavku krava sa naše teritorije obezbeđena su podsticajna sredstva do 60 hiljada dinara, za nabavku ovaca do 70 odsto, odnosno do 13 hiljada dinara a za priplodne krmače do 25 hiljada dinara po grlu.

Za nabavku sadnog materijala obezbeđen je povraćaj od 60 odsto, i to do 100 hiljada dinara. Za opremu plastenika obezbeđeno je 60 odsto subvencija do 200 hiljada dinara po zahtevu, za najmanje 30 ari pod plasteničkom proizvodnjom. Za nabavku opreme za navodnjavanje subvencije su 60 odsto, dok je za pčelarstvo obezbeđen povraćaj od 70 odsto do najviše 80 hiljada dinara po zahtevu. Kod mera koja se odnose na osiguranje useva subvencija je do 30 odsto, do najviše 15 hiljada dinara.

Programom poljoprivrede predviđene su i mere analize zemljišta sa kalcifikacijom kao i proizvodnja i prerada mleka, mesa i biljnih proizvoda sa povraćajem sredstava do 60 odsto, odnosno do 200 hiljada dinara po zahtevu. Predviđene su subvencije i za nabavku hrane i veterinarske usluge, za ostavljenu žensku telad i jagnjad, kao i za mušku telad za tov. Za žensko grlo teleta subvencioniše se do 25 hiljada dinara, za žensko grlo jagnjadi do pet hiljada a za muška tovna grla do 12 hiljada po grlu.

Predsednik opštine je na veću istakao da opština Lučani ima strateški cilj da značajno pomogne poljoprivrednicima u proizvednji zdrave i profitabilne hrane najboljeg kvaliteta. Posebno je bitno da subvencionisanjem poljoprivrede pomognemo mladim bračnim parovima da ostanu na selu i od svog rada lepo i kvalitetno žive. S tim ciljem sesvake godine iz budžeta izdvaja sve više sredstava. Prethodne godine za ove namene je izdvojeno 38,5 miliona dinara, 2019. je izdvojeno 28 miliona, 2018. 25 miliona dinara a ove 45,5 miliona dinara, istakao je predsednik.

Na današnjoj sednici lučanski većnici su usvojili i izveštaje o radu JKP „Duboko“ Užice i JP „Rzav“ Arilje u prethodoj godini kao i odluku o povećanju cene vode našem javnom preduzeću sa 10,98 dinara na 11,99 dinara po kubiku iz sistema „Rzav“ za 2021. godinu. Nova cena vode primenjivaće se od 1. marta 2021. godine a uslovljena je povećanjem cene električne energije.

Veće je usvojilo i program rada Turističke organizacije regije Zapadna Srbija za2021. godinu u kome je predviđeno uređenje vidikovaca na Ovčaru, realizacija projekata za uređenje odmarališta, staza za šetnju, pećina, igrališta u Zapadnoj Srbiji.

Usvojen je i plan rada Doma zdravlja Lučani kojim je opredeljeno 10 miliona dinara za revitalizaciju kapaciteta ove ustanove. Veće je usvojilo i program rada Crvenog krsta Lučani kojim je opredeljeno 6,5 miliona za pripremanje toplih obroka za 150 korisnika narodne kuhinje sa teritorije opštine Lučani.
Na sednici je usvojen i izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije u prethodnoj godini kao i plan rada za tekuću godinu, plan mera za smanjenje rizika od poplava, izveštaj o raspodeli sredstava za sport u prethodnoj kao i predlog programa za oblast sporta u tekućoj godini.

O ovim izveštajima i planovima kao i o programu poljoprivrede, završnu reč će dati odbornici Skupštine opštine Lučani na sednici koja se planira početkom marta meseca.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights