Koliko je važna primena agrotehnike u proizvodnji maline?

Poslednjih godina problemi malinara zasnivaju se ne samo na ceni već i na sve nižem prinosu. Većina proizvođača trudi se da količine nadomesti većim površinama ali ipak srž problema ostaje isti.

Stručnjaci iz oblasti poljoprivredne proizvodnje već nekoliko godina trude se da pronađu srž problema u sve nižim prinosima maline. Neko mišljenje je da agrotehničke mere neophodne za biljku kakva je malina, ne primenjuje veliki broj proizvođača.

Pored primene adekvatnih agrotehničkih mera, veoma je važan  i kvalitatan sadni materijal.

Malina  predstavlja veoma vazan strateški proizvod naše zemlje pa nije čudo što pad proizvodnje ovog voća zabrinjava stručnjake. Ipak primenom nauke, boljom kontrolom sortimenta i usvajanje saveta ljudi koji se bave istraživanjima na ovu temu , moglo bi promeniti situaciju u narednom periodu.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights