Za sportsku halu u Lučanima, novih 27 miliona

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je iz republičkog budžeta izdvojilo 12 miliona dok će opština Lučani odvojiti još 15 miliona dinara za nastavak radova na sporskoj hali u Lučanima.

Danas je predsednik opštine, Milivoje Dolović sa nadležnim ministarstvom za lokalnu upravu potpisao ugovor o finansiranju nastavkaprojekta izgradnje i opremanja sportske hale u Lučanima u vrednosti od 12 miliona dinara sa udruženim opštinskim sredstvima u vrednosti od 15 miliona koja su budžetom za ovu godinu i planirana.

Predviđeni radovi podrazumevaju izgradnju pregradnih zidova, molersko fabrarske radove, ugradnju protivpožarnog sistema, postavljanje dela keramike, elektro i vodovodne mreže, sanitarija i ventilacionog sistema kao i opremanje hale sa tribina stolicama. Predstoji tender za izbor izvođača i nastavak radova na hali, koji se očekuju početkom maja.

Inače, na spotrskoj hali koja je započeta još 2007. godine potpuno su prekinutiradovi skoro petpunih godina, a onda je 2020. godine,preko JUPA fonda (Jedinice za upravljanje projektima) pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, opredeljeno 25 miliona za nastavak značajnih radove na hali a koji se ovih dana završavaju.

Tim sredstvima je okončano malterisanje ikrečenje unutrašnjih zidova, stolarija, elektro radovi i postavljena klima komora.U cilju nastavka aktivnosti na okončanju ovog projekta, prošle godine je iz opštinskog budžeta opredeljenojoš sedam miliona dinara za nabavku sportske opreme za opremanje hale.

Do konačnog završetka sportske haleu Lučanima ostaće da se uradi ugradnja parketa u sporskoj dvorani, parterno uređenje ispred objekta i podstanica za grejanje objekta za šta će nam trebati dodatna sredstva. Nakon svih navedenih investicija i radova, nadzire se konačna realizacija projekta koji traje skoro 15 godina.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights