Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala 13 javnih poziva

Kroz finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenima biće uključeno više od 18.000 nezaposlenih, prednost imaju teže zapošljive kategorije: mladi do 30 godina, bez srednje škole, stariji od 50, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici e socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva/konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih. Za ove namene opredeljeno je 5.750.000.000 dinara, od čega se 550 miliona dinara biti izdvojeno za osobe sa invaliditetom.

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama u koje spadaju: mladi do 30 godina, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.

Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra ove godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom  poslednji dan 2021. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights