Lučani: Opštinsko veće održalo 63. sednicu

Opštinsko veće opštine Lučani je na današnjoj sednici najpre usvojilo izveštaj o radu i dalo saglasnost na izmene statuta međuopštinskog istorijskog arhiva kojim je izvršeno usklađivanje Statuta sa odlukama Zakona o arhivskoj građi i to u delu koji se odnosi na nadležnosti Arhiva, skraćeni naziv ustanove kao i na samu delatnost ove ustanove, zatim na postupak imenovanja direktora, katalog radnih mesta i način upravljanja i odlučivaa Upravnog, Nadzornog veća i Stručnog saveta Ustanove.

Veće je donelo i dopunu odluke o socijalnoj zaštiti koja podrazumeva i pravo na besplatnu ishranu u đačkoj kuhinji za svako treće dete u porodici a koje pohađa osnovno obrazovanje na teritoriji opštine Lučani. Doneta je i dopuna pravilnika o finansijskoj pomoći za vantelesnu oplodnju koja se odnosi na pravo na pravo za biomedicinski podpomognutu oplodnju koju mogu koristiti žene koje u momentu podnošenja zahteva nemaju navršenih 45. godina.

Doneta je odluka o pokretanju postupka o pribavljanju nepokretnosti u cilju postavljanja postojenja za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe naseljenih mesta Lučani, Guča, Kotraža, Krstac, Đerać i Dljin.
Na sednici je usvojen i izveštaj o radu Crvenog krsta za 2020. godinu u kome se navodi da je Crveni krst tokom godine, kroz razne vidove pomoći, pomogao blizu 4000 stanovnika, što je oko jedna petina ukupnog boja stanovnika uz angažovanje oko 80 volontera svih uzrasta i tri profesionano zaposlena radnika.

Veće je donelo i odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine za 2020. godinu, operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštini kao i predlog rešenja o imenovanju Slavka Radosavčevića za direktora Biblioteke za naredne četiri godine a koji je i do sada obavljao ovu funkciju.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights