Raspored vakcinacije po MZ:

15. 04. 2021.

13h Visoka, Ambulanta /Ranisav Sarić 069/3898471

15h Radoševo/ Željko Ivanović 063/1259287

17h Kruščica, Ambulanta / Božo Petrović 0638265930

16. 04. 2021.

13h Severovo, Ambulanta/ Mišo Savić 0600820060

15h Grivska/ Slave Vukolić 060/4898706

17h Radobuđa/ Mile Savić 064/4143385

19. 04. 2021.

13h Brekovo i Bjeluša (u školi u Brekovu)/ Milan Đukić 063/466310 i Ivan Dimitrijević 0637139079

15:30h Dobrače, Ambulanta/ Milan Ilić 063681761

17:30h Stupčevići, MZ/ Mile Jadzić 0600797477

20. 04. 2021.

13h Trešnjevica, Škola/ Vlade Mitrović 0616156786

15:30h Mirosaljci, Dom/ Stevo Terzić 0653899728

18h Bogojevići i Latvica, Dom/ Srećko Gavrilović 0612143058 i Radovan Luković 0645697436

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights