Lučani: Slobodanka Vukićević, novi VD načelnika Opštinske uprave

Opštinsko veće opštine Lučani je danas održalo svoju 65. sednicu na kojoj je imenovana za vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave, diplomirani pravnik Slobodanka Vukićević, a nakon što je prethodni načelnik, Nataša Vujičić stekla uslove za odlazak u penziju.
Slobodanka Vukićević, diplomirani pravnik iz Milatovića postavljena je za vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave, bez sprovođenja javnog konkursa, počev od 18. maja tekuće godine, do sprovođenja javnog konkursa za ovo mesto.
Na ovoj sednici je razmatran iizveštaj o radu JKP „Duboko“ Užice za poslednja tri meseca i data saglasnost na odluku Nadzornog odboraovog regionalnog preduzeća o pokriću gubitka tako što će dobitak iz prethodnih godina biti preraspoređen na pokrivanje nastalog duga u ovoj godini.
Veće je donelo i odluku o prenosu prava korišćenja opštinske nepokretnosti Centru za socijalni rad, zgrade ove ustanovekao i katastarske parcele na kojoj se nalazi.Usvojen je izveštaj o tromesečnom radu JKP „Komunalac“ kao i doneta odluka da se izvrši pokriće devet miliona gubitka JKP „Komunalac“ iz 2019. godine sa dobiti iskazane u 2013. godini.
Većnici su doneli i Program korišćenja sredstava za unapređenje životne sredine za 2021. godinu. Radi se o sredstvima u visini od oko 15. miliona dinara a koja se ubiraju od pravnih lica naplatom nadoknade koja je namenjena za upravljanje komunalnim otpadom, smanjenje zagađenosti, praćenje kvaliteta elemenata životne sredine , održavanje čistoće. Realizaciju ovog programa kao i nadzor nad izvršenjem sprovodi Opštinska uprava, preko nadležnih službi. O ovim i drugim odlukama, završnu reč će dati odbornici na sednici Skupštine opštine, koja se očekuje krajem meseca.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights