Pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama, interno raseljenim licima i
povratnicima po osnovnu sporazuma o readmisiji. Pravna pomoć je besplatna i odnosi se na:

 1. Izbeglice:
 • pružanje pravnih saveta i informacija uz usmeravanje u vezi sa postupcima i nadležnim
  institucijama i organizacijama značajnim za ostvarivanje prava,
 • pravna pomoć u pribavljanju dokumentacije u R. Hrvatskoj,
 • pravne pomoći u pripremi podnesaka neophodnih u postupcima za ostvarivanje njihovih prava u
  R. Hrvatskoj

Interno raseljena lica:

 • pravno savetovanje, upućivanje i informisanje
 • pravna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite njihovih radnih, svojinskih i drugih
  imovinskih prava na Kosovu i Metohiji
 • pravna pomoć u pribavljanju relevantne dokumentacije na Kosovu i Metohiji;
 • i, druga u vezi sa navedenim, pravna asistencija;

Povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji:

 • pravno savetovanje, informisanje i usmeravanje
 • pravna pomoć pri upisu u matične registre
 • pravna pomoć u postupku prijave boravišta/prebivališta
 • pravna pomoć u postupku pribavljanja ličnih i ostalih dokumenata značajnih za ostvarivanje
  njihovih statusnih prava.

Pravni tim Kancelarije besplatne pravne pomoći, opštinu Arilje bi posetio 15. juna

 1. godine, u 09:30 časova u prostorijama Skupštinske sale, stoga molimo sve zainteresovane
  da svoje prisustvo potvrde najkasnije do ponedeljka 14. juna, na telefon 0648497397.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights