Besplatni plastenici za porodice iz Guče

U Guči je 12 korisnika sa teritorije opštine Lučani potpisalo ugovore o donaciji plasteničkih jedinica od nemačke humanitarne organizacije ASB-a, koji će biti realizovani do kraja tekuće godine. Događaju su pored korisnika projekta, prisustvovali predsednik opštine Lučani, Milivoje Dolović, kao i predstavnici nemačke humanitarne organizacije Arbeiter–Samariter–Bund (ASB). ASB je u okviru projekta „Direktna socio-ekonomska pomoć ugroženim porodicama i pružaocima socijalnih usluga u lokalnim zajednicama u Srbiji” podelio preko 80 ekonomskih grantova u vidu plastenika i sistema kap po kap socijalno ugroženom stanovništvu . Ukupna vrednost donacije opštini Lučani je 18.000 eura,od čega je učešće opštine Lučani 30%, a ASB-a 70%.Projekat finansira nemačko Ministarstvo spoljnih poslova, a implementira ASB uz podršku lokalnih samouprava. Cilj projekta jeste da doprinese socio-ekonomskoj inkluziji veoma ugroženih porodica i pojedinaca u Srbiji i da stvori bolje uslove za njihov život i zaposlenje. Pre potpisivanja ugovora svim korisnicima održana je obuka i predavanje na temu “Osnove plasteničke proizvodnje”, gde su se na praktičan način upoznali sa plasteničkom proizvodnjom, potencijalnim rizicima i problemima sa kojima se proizvođači mogu susresti kao i koracima ka uspešnoj i profitabilnoj proizvodnji dobara.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights