Direktor JKP,,Zelen“ podneo ostavku

Na 23.sednici Opštinskog veća opštine Arilje razmatralo se o 14 tačaka dnevnog reda. U samom startu izglasana je neopoziva pismena ostavka direktora JKP,,Zelen“ Milijanka Mitrovića na čije će mesto doći vršilac dužnosti nakon što odbornici SO daju saglasnost predloženom Milanu Nenadiću.

Kao naredna tačka usledio je Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP,,Rzav“ Arilje, za period od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine. Direktor je pored podataka o poslovanju preduzeća, većnicima predočio stanje na vodozahvatu Ševelj kada je problem vodosnadbevanja u pitanju, te naveo kako se situacija polako popravlja zahvaljujući padavinama prethodnih dana.

Kao četvrta tačka našao se Predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Arilje za 2021.godinu, u okviru koje je u odnosu na prvi rebalans budžet uvećan za 22 524 000 dinara na osnovu ugovora potpisanih od strane predsednika opštine i nadležnih ministarstava. Drugim rebalansom planirana su sredstva za nove investicije kao što je projektovanje gradskog vrtića, projektovanje zgrade sokolskog doma, postavljanje solarnih panela kao i troškovi poput đačkih stipendija.

Pored ovoga razmatrane su tačke koje se tiču zahteva mesnih zajednica za uređenje i popravku puteva kao i postavljanje javne rasvete u određenim delovima grada.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights