Obaveštenje kupcima o prekidu u napajanju

Na osnovu Čl. 59. tačka 2. Odluke o opštim uslovima za isporuku električne
energije ( „Sl. glasnik RS“ br. 63/2013 ), zbog radova na raskresu rastinja ispod
dalekovoda obaveštavamo vas o prekidu isporuke električne energije ukoliko
vremenski uslovi dozvole dana:

  1. i 19. 10. 2021. g. ( ponedeljak i utorak ) u vremenu:

Od 09 00 do 14 00 sati bez električne energije biće potrošači iz sela Radobuđa
koji se napajaju sa trafo stanica 10/0,4 kV Vraneši, Radobuđa ( Kolor ) i
Vojinovići

20.10.2021.godine

od 09 00 do 14 00 sati bez električne energije biće potrošači iz sela Vigošte koji
se napajaju sa trafo stanica 10/0,4 kV Glišići i Miloševići Vigošte

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights