GIZ dodelio zahvalnicu opštini Arilje

Agencija za medjunarodni razvoj nemacke Vlade, GIZ dodelila je opštini Arilje zahvalnicu za posvećenost socio-drustvenim postupcima naročito ranjivim grupama stanovništva u vreme pandemije Covid 19.

U doba pandemije pripadnici osetljivih društvenih grupa izloženi su riziku od siromaštva  I socijalne iskljuicenosti, upravo iz tog razloga u saradnji sa GIZ-om opština Arilje pokrenula je niz aktivnosti za smanjenje pomenutih rizika.

Kako bi proširio I poboljšao usluge socijalne zaštite, GIZ je organizovao akreditovanu obuku za zaposlene opštinske uprave pod nazivom ,,Efikasni odnosi sa javnoscu I znacaj informisanja u sistemu socijalne zastite.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights