Arilje: Na sednici Veća usvojen pravilnik o energetskoj sanaciji ili ugradnji solarnih panela

Na 26. Sednici opštinskog veća raspravljalo se o redovnim Izveštajima JKP Zelen, JP Rzav, takođe je usvojen i Pravilnik o energetskoj sanaciji ili ugradnji solarnih panela.

Opštinsko veće dalo je predlog Skupštini da se Ustanova za bibliotekačku-inforamacionu delatnost i kulturni turizam rasformira u dve ustanove.

Nakon pomenutih tačaka raspravljalo se o privatnim zahtevima i molbama.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights