Donatorskim sredstvima do usavršavanja službenika

Opštinska uprava opštine Arilje od decembra 2020. godine učestvuje u realizaciji projekta „Poseban program stručnog usavršavanja u Opštinskoj upravi opštine Arilje u 2021. godini“, koji Stalna konferencija gradova i opština sprovodi sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu. U okviru Projekta pre svega su utvrđene potrebe za stručnim usavršavanjem službenika u opštini Arilje, zatim je izrađen Poseban program obuke, u okviru kojeg su planirane tri oblasti usavršavanja zaposlenih i to: u oblasti odabira kadrova, finansija i javnih nabavki.

  1. 11.2021.godine održana je prva planirana obuka – Metode i tehnike vođenja razgovora u izbornom postupku internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta, nakon sprovedenog javnog poziva za akreditovanog predavača. Osim zaposlenih u lokalnoj samoupravi, priliku da prisustvuju, nauče nove i utvrde već usvojene metode i tehnike, imali su i članovi Komisija za zapošljavanje ostalih javnih preduzeća i ustanova na teritoriji opštine Arilje.

Sa nizom planiranih edukacija nastaviće se 30. novembra, kada učesnike očekuje vebinar iz oblasti javnih nabavki.

Ističemo, da je deo dobijenih donatorskih sredstava Saveta Evrope osim za usavršavanje zaposlenih, planirano i za nabavku opreme u vidu tableta i blutut zvučnika za lakše buduće praćenje seminara dostupnih putem razvijenih internet platformi, kao što je „ZOOM“.

Please follow and like us:
Verified by MonsterInsights